Uitvaartwensen

U staat er misschien niet graag bij stil. Toch is het goed om tijdig en in alle rust na te denken over de wijze waarop u afscheid wilt nemen van uw eigen leven. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om hierover nu al na te denken. Het uitvaartwensenboekje laat alle elementen van een uitvaart aan bod komen. U bepaalt zelf in hoeverre u uw wensen vastlegt.

Het uitvaartwensenboekje is een momentopname. Uw inzichten kunnen in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn.

U kunt dit boekje zelf, eventueel samen met een familielid of kennis, invullen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Huisman uitvaartverzorging voor het invullen van uw wensen. Wij adviseren u om iemand op de hoogte te stellen van het bestaan van uw uitvaartwensen; u kunt aangeven waar men (te zijner tijd) het boekje kan vinden.

Door uw wensen betreffende uw uitvaart vast te leggen, ontstaat er vaak rust en vertrouwen. U weet dat alles geregeld wordt zoals u zelf voor ogen heeft. Ook ontzorgt u uw nabestaanden omdat zij nu immers weten hoe zij invulling moeten geven aan een aantal zaken rondom uw uitvaart.

Indien u een boekje wenst, kunt u deze bij ons opvragen.

Aan deze service zijn voor u geen kosten verbonden.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP