De uitvaart

In de eerste dagen na een overlijden dient er in korte tijd veel beslist en geregeld te worden. Hierbij kunt u onder meer denken aan: waar wilt u de overledene opbaren, kiest u voor een begrafenis of een crematie, welke rouwbrief, welke kist, het afwikkelen van de benodigde formaliteiten, et cetera.
 

Waar opbaren?

Er dient te worden besloten waar u de overledene wilt opbaren. Dat kan bijvoorbeeld thuis of in een uitvaartcentrum. In Loo beschikken wij over een 24-uurs afscheidskamer. Hiermee bieden wij de nabestaanden de mogelijkheid om bij hun overleden dierbare te zijn wanneer zij dat wensen; u krijgt nl. een sleutel van de afscheidskamer. Indien u wilt, kunnen wij tevens gebruik maken van opbaarruimten bij diverse collega’s in de regio.

Het kan belangrijk zijn voor het rouwproces om de overledene thuis op te baren. U bent dan in staat om een persoonlijke sfeer rondom de overledene te creëren. Wij kunnen voor u de benodigde materialen zoals een koeling, kamerschermen e.d. verzorgen.

Met het oog op de verliesverwerking hechten wij er grote waarde aan om de nabestaanden te betrekken bij de laatste verzorging (het wassen en kleden) van de overledene. Men kan meehelpen of erbij aanwezig zijn.
 

Begraven of cremeren?

Als de overledene bij leven nooit een voorkeur voor begraven of cremeren heeft aangegeven en er schriftelijk ook niets is vastgelegd, komt de keuze bij de nabestaanden te liggen. Wij leggen u de verschillen uit, zodanig dat u hierop uw beslissing kunt baseren.
 

Het rouwdrukwerk

Met het verzenden van een rouwbrief stelt men onder meer familie, vrienden en kennissen op de hoogte van het overlijden. Men kan kiezen uit verschillende modellen rouwbrieven. Ook kan men rouwbrieven en gedachtenisprentjes voorzien van eigen foto’s of tekeningen.

Uiteraard zijn wij behulpzaam bij het opstellen van de tekst voor de rouwbrief. De nabestaanden bepalen zelf de tekstinhoud van het gedachtenisprentje. Geen ander kende de overledene zo goed als zij, en het prentje krijgt hiermee een persoonlijke toon. Voor de opzet van een gedachtenisprentje kunnen wij u suggesties aanreiken.
 

De kist

U kunt kiezen uit een breed scala aan kisten, variërend van rieten manden tot gefineerde of massief houten kisten. Massief houten kisten kunnen in elke gewenste kleur geleverd worden. Ook is er keuze uit verschillende soorten kistbekleding.
 

Het invullen van de plechtigheid?

Deze kan plaatsvinden in een kerk, aula van een begraafplaats of crematorium, of elders. Voor de vormgeving en uitvoering van een afscheidsdienst kunnen wij contact leggen met een ritueelbegeleider. Deze bereidt, samen met de nabestaanden, op vorm en ook op inhoud de afscheidsdienst voor.
 

Rouwvervoer

Voor het vervoer van de overledene zijn er, naast de traditionele zwarte rouwauto, ook andere mogelijkheden.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP