Onze visie

Het verlies van een familielid, partner of goede vriend is een ingrijpende gebeurtenis. Emoties maken het regelen van een uitvaart er veelal niet eenvoudiger op. Na een overlijden moet u in een korte tijd veel beslissingen nemen en zaken regelen, terwijl daar eigenlijk uw hoofd niet naar staat.

Door het verlies van een dierbare overheerst vaak een gevoel van ongeloof, verdriet, verdoofdheid. Openheid is belangrijk om tot de juiste, persoonlijke keuzes te komen. Er is een belangrijke taak voor ons, als uitvaartbegeleider, weggelegd om structuur aan te brengen in wat er gebeuren moet en u stukje bij beetje te laten beslissen over allerlei zaken. Centraal hierbij staan uw eigen wensen.

Het is onze persoonlijke overtuiging dat het goed is voor nabestaanden wanneer zij ruimte krijgen voor een eigen inbreng gedurende het gehele proces van overlijden tot en met de uitvaart. De uitvaart wordt dan nl. uitgevoerd op een manier die het beste bij hen past. Als men wil, kan men ook zelf taken uitvoeren. Nabestaanden kunnen zo mede invulling geven aan de voorbereiding en uitvoering van de uitvaart. Dit geeft het gevoel actief betrokken te zijn en draagt meestal bij aan een beter bewust worden van het overlijden en een betere verliesverwerking.

Ons uitgangspunt is dat wij van toegevoegde waarde willen zijn bij het begeleiden van het proces vanaf het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Hoe? Door met aandacht naar u te luisteren, door inzicht te krijgen in uw wensen en de persoonlijke wensen van de overledene, en door u te adviseren. Hierbij nemen we, samen met u, de tijd om ons in te leven. Wat wij willen bereiken, is dat nabestaanden op een zo goed mogelijke wijze afscheid kunnen nemen en dat de herinnering aan de dag van de uitvaart tot steun en troost zal zijn bij het verwerken van het verdriet.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP